Jak systém funguje ?

Golf Beřovice nabízí unikátní možnost zakoupení on-line Happy Fee za mimořádně výhodné ceny již od 690,-Kč za hru 18 jamek na špičkovém mistrovském hřišti.

U každého hracího času se zobrazuje nejnižší možná cena, za kterou je pro tento čas možné zakoupit minimálně 1 hrací fee. V následujícím kroku se Vám zobrazí přehled nejnižších dostupných cen pro zakoupení všech hracích míst pro vybraný teetime. Počet hracích míst za výhodné on-line ceny je omezen v závislosti na hracím dni a aktuální obsazenosti hřiště

Prodej Happy Fee začíná vždy 2-3 týdny před datem hry a nejvýhodnější ceny jsou dostupné právě v tomto období. Pro získání nejlepší nabídky proto doporučujeme zakoupit fee v dostatečném předstihu.

Po provedení výběru již stačí jednoduše potvrdit objednávku a zaplatit kreditní kartou přes zabezpečenou platební bránu banky.

Identifikace jmen hráčů není v systému povinná, přesto ji doporučujeme. Pokud nejsou v objednávce jména hráčů uvedena, musí se hráči před čerpáním hry prokázat platnou registrací golfové asociace, nebo osvědčením o způsobilosti ke hře.

Hráči čerpající zakoupené on-line Happy Fee se musí na požádání recepce Golf Beřovice prokázat před hrou potvrzením o zaplacení, které bylo plátci zasláno po zaplacení objednávky.

 

Pozor – Happy Fee lze zakoupit výhradně on-line přes internet a recepce Golf Beřovice nemůže prodej těchto cen jakkoliv ovlivnit.

Happy Fee je vždy zakoupeno na konkrétní den a čas, které nelze měnit, nebo přesouvat na jiné dny a hrací časy. V případě nevyužití předplaceného Happy Fee nelze ani vracet zaplacenou částku, například z důvodu špatného počasí. Nárok na vrácení platby nebo poskytnutí hry v náhradním termínu vzniká pouze v případě znemožnění hry ze strany Golf Beřovice, např. uzavřením hřiště z technických důvodů.

 

Pokud požíváte prohlížeč Internet Explorer 11 a Windows 7, může dočasně docházet k problémům při online rezervaci. V takovém případě doporučujeme vložit doménu  https:\\ws.teetime.cz do důvěryhodných webů.

Postup: Otevřete Nástroje v pravém horní rohu prohlížeče, dále Možnosti internetu, záložka Zabezpečení, klikněte na Důvěryhodné weby, tlačítko Weby, vložit do horního řádku https:\\ws.teetime.cz, Přidat a Zavřít.

Případné dotazy ohledně Happy Fee adresujte na email petr.pribyl@gcbr.cz