Provozní řád

PROVOZNÍ ( NÁVŠTĚVNÍ ) ŘÁD

 

Obecná ustanovení

  • Tento provozní řád stanoví pravidla, práva a povinnosti všech návštěvníků golfového areálu Beřovice.
  • Návštěvníky areálu jsou hráči golfu a jejich doprovod, návštěvníci komerčních akcí pořádaných provozovatelem hřiště nebo provozovatelem restaurace, osoby areálem procházející.
  • Výuku golfu mohou v areálu Beřovice vykonávat pouze smluvní trenéři a cvičitelé.
  • Všichni návštěvníci golfového areálu jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy a tento provozní řád.
  • Provozovatelem se rozumí zaměstnanci a ostatní pracovníci zajišťující provoz, obsluhu a údržbu golfového hřiště.
  • Areál je veřejnosti přístupný celoročně. Provozní dobu pro jednotlivá období určuje provozovatel a je zveřejněna na recepci a webových stránkách.

Hráči

  • Hra na hřišti je možná pouze po předchozí rezervaci startovního času. Startovní čas je rezervován na jméno hráče buď osobně, telefonicky nebo elektronicky.
  • Zahájit hru na hřišti smí pouze hráči, kteří osobně potvrdí čerpání rezervovaného startovního času bezprostředně před zahájením hry v recepci (členové GCBER s uhrazeným řádným ročním poplatkem a provedenou rezervací, mohou využít rychlé odbavení použitím karty ČGF u stojanu pod jamkou č.1)
  • Všichni hráči (s výjimkou členů GCBER s uhrazeným řádným ročním poplatkem) jsou povinni uhradit v recepci před zahájením hry hrací poplatek. Úhrada hracího poplatku po hře není provozovatelem povolena.
  • Hráči jsou povinni prokázat se po celou dobu hry potvrzením o úhradě hracího poplatku, v opačném případě mohou být ředitelem hřiště nebo marshalem vyloučeni z hřiště bez náhrady.
  • Během hry jsou hráči povinni dodržovat platná pravidla golfu, místní pravidla a zásady golfové etikety. Při jejich porušení má ředitel areálu nebo přítomný marshal právo ukončit jejich hru bez náhrady.
  • V případě bouřky jsou hráči povinni okamžitě přerušit hru a odebrat se do nejbližšího vymezeného prostoru dle evakuačního plánu areálu.
  • Hráči jsou povinni opravit vyseknuté drny, vypichovat stopy po dopadu míče na green a uhrabat po sobě bunkry.
  • Hra více než 4 hráčů v jedné skupině je nepřípustná.
  • Provádět cvičné švihy na odpališti je zakázáno.
  • Trénování je povoleno pouze na cvičných plochách k tomu určených – driving range, putting green, chipping green.
  • Hra na hřišti s drivingovými míči je přísně zakázána.
  • Hra na hřišti je povolena pouze v golfovém oblečení (tričko s límečkem, ne blue jeans). 
  • Na golfové hřiště a cvičné plochy je vstup se psy možný po předchozí dohodě s recepcí a za předpokladu, že je pes cvičený, respektuje pokyny, nenarušuje hru ani bezpečnost hráčů na hřišti.
  • Na golfové hřiště nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup s dětskými kočárky. Vstup na golfové hřiště s kočárkem je možný pouze po předchozí domluvě s recepcí a pouze na vlastní nebezpečí.
  • V případě použití elektrických vozíků – buggy, jsou hráči povinni dodržovat pravidla umístěná na předním skle vozíku.
  • Dohled nad dodržováním Provozního řádu provádí marshal. Hráči jsou povinni dodržovat jeho nařízení, v případě opakovaného porušení má marsal právo ukončit jejich hru bez náhrady.

    

Provozovatel:

Golf Beřovice s.r.o.
IČ: 47548584
Beřovice 15, 273 71 Zlonice