Golf klub

Golf Club Beřovice byl založen na podzim roku 1999 a v současné době patří mezi 15 největších klubů v České republice. Při svém založení si stanovil několik zásad, které ctí i nadále. Jde především o princip vzájemné tolerance, úcty a slušnosti hráčů na golfovém hřišti, neboť tyto hodnoty neodmyslitelně ke golfu patří. Zásadní je rovnost podmínek pro každého člena. Klub nemá čestné členy a klubová pravidla, práva i povinnosti platí pro všechny.

Klub organizuje pro své členy klubové turnaje. Nejprestižnější je dvoudenní Mistrovství klubu ve hře na rány nebo jamkový šampionát. Velkou tradici má rovněž podzimní Beřovický Ryder Cup, kdy spolu soupeří „znepřátelené strany“. Od roku 2008 pořádáme každoročně Charitativní turnaj. Výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků vždy putuje na dobrou věc. Na své si přijdou i senioři a mid-amatéři, kteří se utkávají vždy koncem prázdnin na své přeboru.

Tabule mistrů

Velkou pozornost věnuje Golf Club Beřovice práci s mládeží, která má možnost trénovat ve skupinkách i jednotlivě už od 4 let věku. K systematické práci s mládeží patří i víkendové pobyty či prázdninové tábory. Hlavní však je, aby se děti golfem bavily. Především se totiž snažíme zakomponovat jim golf do života tak, aby se k němu mohly kdykoli vracet a aby jim dobré golfové zásady pomohly v životě. Je známou skutečností, že po celém světě klesá počet aktivních rekreačních sportovců mezi mládeží a děti dávají přednost „chytré elektronice.“ To se promítá i v golfu. Proto se klub ve spolupráci s provozovatelem hřiště na děti a mládež chce zaměřit ještě více nežli dosud.

Hráči, kteří rádi soutěží, si přijdou v Beřovicích opravdu na své. Družstva žen i mužů hrají nejprestižnější celorepublikové soutěže družstev a rovněž senioři se nedávají zahanbit. Nejdůležitější je však to, že v klubu a na hřišti vznikají velká přátelství. Na golfové zážitky prostě vzpomínáme celý život.