Přihlášky do klubu

Formuláře přihlášek

Postup žadatele

Z výše uvedených odkazů si stáhněte formulář požadované přihlášky. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: golfclub@gcbr.cz. V krátké době obdržíte opět e-mailem přidělené registrační číslo. Poslední čtyřčíslí registračního čísla představuje variabilní symbol pro platbu příspěvků, které je nutné poukázat na účet u MONETA Money Bank číslo 150542059/0600. Registrační karta bude od připsání platby k dispozici na recepci Golf Beřovice do cca 3 týdnů.