Beřovický Ryder Cup

 

Beřovický Ryder Cup

ročník rok vítěz poznámka
1. 2002 Borci Borci vs. Bijci
2. 2003 Bijci Borci vs. Bijci
3. 2004 Borci Borci vs. Bijci
4. 2005 Zralí Zralí vs. Mladí, na poháru vyryto Borci
5. 2006 Mladí Zralí vs. Mladí, na poháru vyryto Bijci
6. 2007 Zajíci Zajíci vs. Lišky, na poháru vyryto Bijci
7. 2007 Lišky Zajíci vs. Lišky, na poháru vyryto Borci
8. 2009 Lišky Zajíci vs. Lišky
9. 2010 Zajíci Zajíci vs. Lišky
10. 2011 Zajíci Zajíci vs. Lišky
11. 2012 Lišky Zajíci vs. Lišky
12. 2013 Zajíci Zajíci vs. Lišky
13. 2014 Zajíci Zajíci vs. Lišky
14. 2015 Zbytek světa Praha vs. Zbytek světa
15. 2016 Praha Praha vs. Zbytek světa
16. 2017 Zajíci Zajíci vs. Lišky
17. 2018 Zajíci Zajíci vs. Lišky
18. 2019 Zajíci Zajíci vs. Lišky
19. 2020 Zajíci Zajíci vs. Lišky
20. 2021 Lišky Zajíci vs. Lišky