On-line přihláška do Golf Clubu Beřovice

Potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami Golf Clubu Beřovice a zavazuji se je respektovat a dodržovat.

Vyjadřuji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění v níže uvedeném rozsahu ve formě elektronické databáze. Souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu. Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Club Beřovice je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České golfové federace. Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(a) jsem poučen(a) o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím.


CAPTCHA
Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.