Buggy servis

Pohodlná hra na elektrickém vozíku
 

Možnost pronájmu elektrického vozíku patří mezi standard služeb golfového hřiště v Beřovicích. Beřovické hřiště, ač se nacházi v rovinaté oblasti, je svou stavbou dosti členité. Buggy tedy občas přijde vhod a svou hru si tak můžete vychutnat bez velké námahy na překonání převýšení za velmi přijatelnou cenu.

Rezervovat si svou buggy můžete prostřednictvím recepce na recepce@gcbr.cz nebo tel. 312 591 112.

 

Pravidla pro použití elektrických voziků v golfovém areálu v Beřovicích

  • Minimální věk řidiče 18 let.
  • Počet osob ve vozíku – maximálně 2 hráči.
  • Pohyb vozíku na hřišti je dovolen POUZE po dlážděných cestách nebo po fervejích.
  • Hráči jsou povinni respektovat informační systém na hřišti, vymezující zákaz vjezdu vozíků.
  • Přesun z jamky č.18 ke klubovně je povolen pouze po silnici uvnitř areálu dle informačního systému.
  • Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnou rychlost, obzvlášť při jízdě z kopce.
  • Řidič vozíku odpovídá provozovateli za škody na vozíku způsobené nesprávnou manipulací.
  • Řidič odpovídá za škody na majetku či zdraví způsobené třetím osobám nesprávnou manipulací s vozíkem.
  • Řidič je povinen po ukončení hry odstavit vozík na určeném místě a odevzdat klíček v recepci.