Stanovy klubu

Valná hromada GC Beřovice schválila dne 10.4.2015 nové znění stanov.
Kompletní znění stanov najdete zde